Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku