Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Leśnym studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja i ustalenia wysokości opłaty za te studia w roku akademickim 2020/2021

WYDZIAŁY