Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Leśnym studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja i ustalenia wysokości opłaty za te studia w roku akademickim 2020/2021

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny