Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku