Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku