Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku