Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 1 września 2020 roku