Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 3 września 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 3 września 2020 roku

Zarządzenie nr 137/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 września 2020 roku w sprawie kwot, wysokości, terminów i procedury składania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

WYDZIAŁY