Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 141/2021 z dnia 22 września 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 141/2021 z dnia 22 września 2021 roku

Zarządzenie nr 141/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Regulaminy
Zarządzenia Rektora
2021
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Pomoc materialna student

WYDZIAŁY