Zarządzenie nr 146/2020 z dnia 16 września 2020 roku