Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 30 września 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Zarządzenie nr 147/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 212/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zarządzenia Rektora
2021

WYDZIAŁY