Zarządzenie nr 147/2020 z dnia 18 września 2020 roku