Zarządzenie nr 149/2020 z dnia 21 września 2020 roku