Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 8 października 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 8 października 2021 roku

Zarządzenie nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 października 2021 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenia Rektora
2021
Dział Studiów i Spraw Studenckich

WYDZIAŁY