Zarządzenie nr 154/2020 z dnia 22 września 2020 roku