Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 24 września 2020 roku