Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku

Zarządzenie nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie tymczasowego stosowania wzorów dyplomów doktora habilitowanego i doktora, zaopiniowanych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz wysokości opłat za wydanie tych dyplomów, ich duplikatów oraz odpisów

WYDZIAŁY