Zarządzenie nr 160/2020 z dnia 24 września 2020 roku