Zarządzenie nr 161/2020 z dnia 28 września 2020 roku