Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 163/2020 z dnia 28 września 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 163/2020 z dnia 28 września 2020 roku

Zarządzenie nr 163/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta na studiach doktoranckich uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, stawek świadczeń dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 oraz określenia zasad stosowania Regulaminu świadczeń dla studentów UPP z uwzględnieniem specyfiki studiów doktoranckich

Zarządzenia Rektora
2020
Doktoranci - dokumenty
Pomoc materialna doktorant

WYDZIAŁY