Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 25 października 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 25 października 2021 roku

Zarządzenie nr 164/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 października 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 243/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Zarządzenia Rektora
2021
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Pomoc materialna student

WYDZIAŁY