Zarządzenie nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku