Zarządzenie nr 165/2020 z dnia 2 października 2020 roku