Zarządzenie nr 168/2020 z dnia 5 października 2020 roku