Zarządzenie nr 171/2020 z dnia 13 października 2020 roku