Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 173/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 173/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku

Zarządzenie nr 173/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wzoru Raportu z funkcjonowania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku studiów

Zarządzenia Rektora
2021
Dział Studiów i Spraw Studenckich

WYDZIAŁY