Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 180/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 180/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku

Zarządzenie nr 180/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenia Rektora
2021

WYDZIAŁY