Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 183/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 183/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku

Zarządzenie nr 183/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców posiadających stopień doktora „Pierwszy grant”

WYDZIAŁY