Zarządzenie nr 183/2020 z dnia 15 października 2020 roku