Zarządzenie nr 187/2020 z dnia 15 października 2020 roku