Zarządzenie nr 190/2020 z dnia 15 października 2020 roku