Zarządzenie nr 209/2020 z dnia 20 października 2020 roku