Zarządzenie nr 216/2020 z dnia 23 października 2020 roku