Zarządzenie nr 219/2020 z dnia 27 października 2020 roku