Zarządzenie nr 220/2020 z dnia 29 października 2020 roku