Zarządzenie nr 221/2020 z dnia 29 października 2020 roku