Zarządzenie nr 222/2020 z dnia 29 października 2020 roku