Zarządzenie nr 224/2020 z dnia 29 października 2020 roku