Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 231/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 231/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku

Zarządzenie nr 231/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 80/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 w UPP

WYDZIAŁY