Zarządzenie nr 232/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku