Zarządzenie nr 236/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku