Zarządzenie nr 238/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku