Zarządzenie nr 242/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku