Zarządzenie nr 243/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku