Zarządzenie nr 244/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku