Zarządzenie nr 245/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku