Zarządzenie nr 248/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku