Zarządzenie nr 250/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku