Zarządzenie nr 253/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku