Zarządzenie nr 254/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku