Zarządzenie nr 256/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku